• پنج کاربره
 • 150.000 تومان
  در هر ماه
 • با پرداخت هزینه یکسال دو ماه رایگان
 • امکان ثبت و مدیریت 5 اکانت همزمان
 • امکان افزودن پست ، استوری و آلبوم
 • فالو خودکار
 • آنفالو خودکار
 • لایک خودکار
 • کامنت خودکار
 • دایرکت خودکار
 • ری پست خودکار
 • پروکسی اختصاصی ایران
 • تک کاربره
 • 45.000 تومان
  در هر ماه
 • با پرداخت هزینه یکسال دو ماه رایگان
 • امکان ثبت یک اکانت
 • امکان افزودن پست ، استوری و آلبوم
 • فالو خودکار
 • آنفالو خودکار
 • لایک خودکار
 • کامنت خودکار
 • دایرکت خودکار
 • ری پست خودکار
 • پروکسی اختصاصی ایران
3 رتبه برتر